CO-CREATING VISIONS AND ROADMAPS
Gezonde Verstedelijking
Ontwikkeling van een visie en roadmap voor gezonde verstedelijking in Brabant.
Gezondheid en welzijn een stevige plek geven bij het maken en uitvoeren van allerlei plannen in de openbare ruimte. Dat is het doel van de Brabantse Health Deal. Een aantal Brabantse partners heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling en ondertekening van een Brabantse Health Deal. Met de Brabantse health deal willen de grote Brabantse steden, de provincie, de waterschappen en GGD-en de werelden van ruimtelijk-economische ontwikkeling structureel verbinden aan die van sociaal-gezondheid. De samenwerkingsovereenkomst is op 22 juli 2016 ondertekend in het provinciehuis.

Voor een actuele update van lopende initiatieven kunt u terecht op de website van de Provincie Noord-Brabant:
Visie en Roadmap
Een van de eerste dingen die opgestart zijn is de ontwikkeling van een gezamenlijke Brabant brede visie en roadmap voor Gezonde Verstedelijking, met relevante regio specifieke accenten. In samenwerking met de TU/e LightHouse is een proces ingezet waarbij via het maken van een gezamenlijke gewenst toekomstscenario en een roadmap, helder wordt welke relevante projecten en activiteiten bij zullen dragen aan gezonde verstedelijking in uw regio c.q. in Brabant.

In Brabant zijn al heel veel verschillende partijen bezig met diverse initiatieven om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Niet iedereen kent alle initiatieven en er is behoefte aan een beter inzicht in hoe de verschillende projecten elkaar kunnen versterken, en hoe nieuwe kansen als de Health Deal kunnen worden benut om een flinke stap te maken. Een van de mogelijkheden om tot een goed overzicht te komen is het maken van een gezamenlijke visie en roadmap. Daarmee wordt niet alleen een overzicht van de lopende en geplande activiteiten gemaakt, maar wordt ook gezamenlijk een ambitie voor de langere termijn gedefinieerd en een pad hoe dit gewenste scenario kan worden bereikt. Daarbij wordt doorgebouwd op huidige initiatieven en netwerken en wordt tegelijkertijd een portfolio van projecten (bestaande en nieuwe) en een ecosysteem van partijen die actief betrokken zijn gevormd. De maatschappelijke vraagstukken worden gedefinieerd en vormen het uitgangspunt voor een uitnodiging aan kennisinstellingen en bedrijven om hier gezamenlijk aan te werken.

In de eerste stap, de visie ontwikkeling, is het doel om te komen tot een coherente visie op Gezonde Verstelijking in Brabant in 2030. Deze visie wordt verbeeld in een gewenst toekomstscenario voor Brabant. Hierin zijn de overkoepelende uitgangspunten beschreven, alsmede een uitwerking daarvan in regionale thema' s, waarbij regionale sterktes en diversiteit benut worden. Door het organiseren van lokale bijeenkomsten in de verschillende regio's ontstaat een brede betrokkenheid van belanghebbenden (de quadrupel helix).

Op dit moment zijn de gewenste toekomstscenario's van 3 van de 4 regio's verwerkt. Meer informatie komt binnenkort beschikbaar.

Stay up-to-date
Blijf op de hoogte van het project 'Gezonde Verstedelijking':


Als u meer informatie wenst, of geïnteresseerd bent in een soortgelijk project:
  
Voor meer informatie over 'Co-creating Visions & Roadmaps', kunt u de brochure downloaden:
  TUe LightHouse - Vision & Roadmapping

share this page:  
webdesign:  


© 2021 TU/e LIGHTHOUSE